Therapeut

Je loopt al een tijd rond met een bepaalde klacht of aandoening. Het hele traject in de reguliere geneeskunde heb je al doorlopen zonder bevredigend resultaat. Dus blijvend op zoek naar de oorzaak van jouw klacht, maar liever nog een oplossing en het verlichten van de pijn. Uit wanhoop dan toch maar uitzoeken of de ‘alternatieve geneeswijze’ iets te bieden heeft? Zo begon het bij mij en wellicht is dit voor jou ook heel herkenbaar!

In 2001 ben ik in aanraking gekomen met de Traditional Chinese Geneeskunde (TCG). Een bekwame acupuncturist behandelde mij destijds en heeft een vlammetje doen aanwakkeren voor deze Oosterse natuurgeneeskundige zienswijze . In de tien daarop volgende jaren ontwaakte het vlammetje in een steeds groter wordend vuur ofwel passie en besloot de studie Acupunctuur te volgen aan de Academie Qing-Bai. Sinds 2014 mag ik mijzelf acupuncturist noemen. Tijdens de opleiding heb ik de nodige ervaring opgedaan door middel van stages bij volleerde acupuncturisten. Nu is het tijd om mijn passie voor dit vakgebied voort te zetten in mijn eigen praktijk.

Door mijn studie, mijn persoonlijke ontwikkeling en gevoeligheid ben ik van mening dat ik mensen een stukje verder op weg kan helpen in de bewustwording van waar lichamelijke en geestelijke klachten vandaan komen. In samenwerking met de cliënt dichterbij de kern komen om de oorzaak te kunnen aanpakken is mijn streven. Samen een weg vinden naar een harmonieus en gezonder leven!

Voel je welkom!

Chantal Röthengatter-Burgler