Acupunctuur

De naam acupunctuur is afgeleid van de woorden acus, wat naald betekent en punctura, wat steken betekent. Het is een geneesmethode, die reeds duizenden jaren oud is en slechts een deel vormt van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG).

Volgens de filosofie van de TCG krijgt ieder mens bij de geboorte een bepaalde hoeveelheid energie mee. Bestaande uit een Yin en Yang energie. Die energie is nodig om te kunnen leven en actief te zijn. Het stroomt door het lichaam langs kanalen, die meridianen worden genoemd. De meridianen zijn zowel met elkaar als met de organen en de geest verbonden. Ze vormen als het ware een web in het lichaam, waardoor alle delen in het lichaam met elkaar in contact staat en met elkaar communiceert.

Ieder lichaam heeft een bepaald zelfhelend vermogen. Als het niet in staat is zichzelf te helen en de Yin Yang balans te veel verstoord raakt ontstaan er ziekten. Zo’n verstoring in de energetische huishouding kan optreden door:

  • invloeden van buitenaf (b.v. virussen, wind, kou, hitte, vochtigheid)
  • trauma’s (lichamelijk, geestelijk)
  • overbelasting (sport)
  • heftige emoties (verdriet, angsten, boosheid)
  • stress (werk, studie etc).
  • voeding

 

Door bepaalde punten op de meridianen te prikkelen met flinterdunne naalden kan de energie weer gaan stromen en kunnen verstoringen verdwijnen.

Zowel acute als chronische klachten kunnen behandeld worden. De aard van de klacht zal moeten uitwijzen hoeveel behandelingen er nodig zijn.


Moxa

Aanvullend op de acupunctuurbehandeling kan moxa worden toegepast. Moxa therapie is een oud onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde. Moxa ofwel bijvoetkruid (artemisia vulgaris) heeft een verwarmende werking.

Dit kruid kan op verschillende manieren toegepast worden. Het ruwe kruid kan in torentjes op de huid geplaatst worden, een sigaar van moxa kan boven de huid of tegen een acupunctuurnaald gehouden worden of een lamp met dezelfde verwarmende eigenschappen.

Moxa  wordt gebruikt om de acupunctuurpunten te verwarmen. De warmte van de moxa dringt diep door tot in de acupunctuurpunten en zal daar de energiestroom stimuleren. De toepassing hangt af van de aard van de klacht. Met name bij klachten waar een vorm van koude, leegte of blokkade naar voren komt, bij ernstige vermoeidheid, blessures (kneuzingen en verstuikingen) en gewrichtspijnen kan moxa een heilzame werking hebben.

 

 

 

 

 

Acupunctuur in Den Haag
Acupunctuur in Wassenaar
Acupunctuur in Scheveningen
Acupunctuur in Voorburg of Monster
Acupunctuur in Leidschendam
Acupunctuur uitleg
Acupunctuur werking
Is acupunctuur pijnlijk?
Acupunctuur stress
Acupunctuur rugpijn